073-5212603 // 06-51134794 info@sequoia.nl

Boomverzorging

Boomverzorging

Sequoia Bomen en Tuinen is gespecialiseerd in Boomverzorging en Boombeheer. Wij verzorgen op professionele wijze het onderhoud van uw boom/bomen. Niet alleen het snoeien, maar ook het verwijderen en onderhouden van uw boom/bomen behoort daarbij.

Als ervaren ETW-er zijn wij in staat om uw boom op veilige en vakkundige wijze te verwijderen of snoeien. Daar wij als ETW-er verplicht zijn om jaarlijks onze scholing up-to-date te houden blijven wij op de hoogte van alle nieuwe ins- en outs uit de boomverzorgingswereld.

Wij maken gebruik van de nieuwste klim – en vangtechnieken afkomstig uit de bergsport en boomverzorging. Op deze wij kunnen takken, waar nodig, gecontroleerd d.m.v. vanglijnene naar beneden worden getransporteerd. Hierdoor is de kans op schade aan beplanting en gebouwen onder of nabij de boom zo goed als nihil.

Hierdoor zijn wij in staat om uw boom op vakkundige wijze te verwijderen. Wij gaan daarbij altijd uit van het belang van de boom en de veiligheid hiervan.

Ook het snoeien/onderhouden doen wij onder deze zienswijze. Als uw boom gesnoeid is bent u in het bezit van een veilige boom binnen de aanvaardbare marges van veiligheid die gelden voor iedere gezonde en stabiele boom.

Als boomtechnisch-adviseur is Peter van Roosmalen ook in staat om rapporten op te stellen m.b.t. boomveiligheid, Denk hierbij ook aan een boombeschermingsplan of groeiplaatsverbetering. Bovengronds en ondergronds is er nl. van alles mogelijk om uw boom beter tot zijn recht te laten komen.

Bij burenconflicten is het vaak goedkoper en beter voor de relatie met uw buren om een Boomtechnisch-adviseur  in te schakelen i.p.v. rechtstreeks een advocaat of rechter in te schakelen.

VTA (Visual Tree Assesment)

Verder kunnen wij voor u ook VTA controles uitvoeren. Dit is een Visual Tree Assesment. Het wordt voor uw als boomeigenaar steeds belangrijker om inspecties van bomen te onderhouden vanwege de zorgplicht die u heeft. Wanneer een boom bijvoorbeeld een tak laat vallen kan de eigenaar opdraaien voor de schade. Indien u kunt aantonen dat u regelmatig uw boom heeft laten controlen en verzorgen kunt u die risico sterk verminderen. Bij een VTA wordt d.m.v. een visuele controle de zichtbare gebreken van een boom in kaart gebracht en kunt u indien nodig de nodige maatregelen treffen.